Det känns som ett bra tillfälle att titta på en av mina favoritfilmer: De 12 apornas armé sv.wikipedia.org/wiki/De_12_ap

Follow

@rgggn
Idiocracy var kanske ingen storsäljare men början (de första 3 minuterna) är ialla fall skitrolig. Hela filmen är direkt tillgänglig här:
open.tube/videos/watch/1bde77f

@friedhelm @rgggn Det är en B-film egentligen men det är inte Mike Judge´s fel utan filmbolagets. Storyn är oerhört rolig. Synd att Judge visat sig vara en Trump-supporter.

@joacim
Så passande till filmens vision: världen blir allt dummare, kanske börjar det just i USA.
@rgggn

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!