maswan boosted
maswan boosted
maswan boosted

just wanted to remind you that i am soft and warm and nice to pet

maswan boosted

#DOFH excuse #99:

We migrated from serverless to useless infrastructure.

@sith And I'm calling for an unprofessional toxic asshole to be removed as a leader for a cause that I care about. Not trying to convict him in a court.

The decline of free software might be correlated to the lack of function leadership in one of the major proponents as well?

@sith
What's more important is the decades of abuse and sexual harassment he has performed. And shows no signs of remorse or will to change. He's a disgusting toxic being, and FSF/GNU will be a pariah among all decent folk until he and all his enablers are gone.

@sith
I don't care about his statements, I care about his long and well-documented career of toxic harassment and abuse. And as a someone who cares about free software, I am sad to see such support for someone so harmful to the cause.

I'm not sure if FSF is redeemable, but the process certainly won't start until he and the rest of his enablers are gone from positions of power.

maswan boosted

My views on Richard Stallman and the Free Software Foundation 

So I decided it was definitely time to remove the FSF sticker from my laptop. It was really hard to remove and it left a really gross residue that I'm not sure I'll ever get off. If that isn't a good metaphor for Stallman's influence on the world of free software, I don't know what is.

@sith
Jodå, får se när det ramlar loss en timme att köra uppgradering. Inom ett par veckor borde det vara gjort.

maswan boosted

"So how much ram are we talking, on a scale from going to the moon to displaying a web page"

@fenomenologen
Jag tror att det är dels billigare att producera (sjunkande dagstidningsprenumerstioner har slagit hårt), dels att det är lättare att sälja en konflikt som intressant.

Lösningar verkar svårare att hitta.

@fenomenologen Jag tror vad jag saknar är egentligen det reflekterande media med sanningsuppdrag som är mer intresserad av att säga emot politiker som kommer med villospår med fakta än rapportera "han sa; hon sa".

Som bäst verkar man hitta det i rätt partisanska media som bara gör den granskningen av motståndarna. Och med relativt låg tröskel för att "allt" ska vara fel...

@fenomenologen Ja, den grumlingen är dålig för sverige som helhet. Å andra sidan verkar den vara bra taktiskt för enskilda politiska spelare.

Sedan har vi ett demokratiskt problem kring vården också, och det är att sjukvårdspolitiken är rätt osynlig i valurnan, förutom när det är sjukhusnerläggningar på gång.

För att ta en riktig katastrof, hur utrkäver man politiskt ansvar för NKS i Stokholm? De ansvariga är ju borta sedan flera mandatperioder. Och en majoritet röstar på samma som för riksdag

@fenomenologen Här har vi en liten bit grundläggande organisationsteori. Man kan aldrig bli av med ansvar genom att delegera, man kan bara delegera rättigheter.

Så regeringen är ytterst ansvarig för alla beslut som tas vid statliga myndigheter.

I just det här fallet så har FoHM auktoritet att fatta beslut på vissa begränsade områden, främst genom att ge ut myndighetsrekommendationer.

De tunga besluten har fattats av direkt av regeringen, ofta på inrådan av expermyndigheten som har bättre koll

@fenomenologen (Jag skrev ett svar här tidigare som mobilappen åt).

Flera av de här har enkla och entydiga svar som politiska aktörer har grumlat för att få billiga poänger.

Beredskapslager: Entydigt regionernas ansvar. Finns många rapporter på att de inte har gjort det jobbet på över ett årtionde.

Vaccinationer: Inköp stat, utförande regionerna. Inte så mycket att orda om där heller.

Medicinsk vård av äldre är regionernas ansvar, medans boende och service är kommunernas. Här finns gråzoner.

@fenomenologen Det kommer det att vara mycket debatt och forskning kring framöver, när pandemin är över.

Tätt knutet till en storleksordning större smittspridning, men varför är dem större? Det kan vara olika myndighetsbeslut för att minska smittspridning, men Sverige är också mycket mer trångbott, etc. Både förutsättningarna och handlingarna är olika.

Dessutom en god portion slump.

@ashwinvis
BankID replacement that can be used by universities. Roughly.

maswan boosted

We are now 6 persons that contribute to projects #Fedilab #TubeLab #UntrackMe #FediPlan #OpenMultiMaps. We all have different skills, but we are happy that it can help the FOSS community and more.
Keep reporting issues or improvements, we are here for helping, listening and make that softwares even better thanks to your contributions.

@fenomenologen Övning ger färdighet? Samt att shoppa runt tills man hittar munskydd som har kompetent och kompatibel näsklämma?

Show more
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!