Hjälteinsats med solceller som standard på nya hustak från Hjältevadshus! Borde vara standard på alla nya tak med bra solchanser. svt.se/nyheter/lokalt/jonkopin

Hur kan statlig e-legitimation i Sverige utformas för att på riktigt vara tillgänglig och enkel för alla i Sverige - och samtidigt säker för att förebygga och förhindra bedrägerier?

goto10.se/event/sverige-kan-ba

#elegitimation #öppenkällkod #cybersäkerhet #krisberedskap #bankid

Det här låter som en spännande konferens av Högskolan i Skövde!
his.se/forskning/informationst
Men den som surfar anonymt och säkert via Tor-nätverket, möts av "403 Access Forbidden" på samtliga requests till his.se/ - varför? Är det hållbar digitalisering? Kanske en fråga som kan diskuteras under konferensen? Karlstad University har forskare som kan mycket om och cybersäkerhet.

📣 @EU_Commission@twitter.com måste förstå att det påverkar ALLA att riskera #integritet och #säkerhet på nätet. Tillsammans med 72 organisationer kräver vi ett #HumanRights-kompatibelt, effektivt & tekniskt möjligt alternativ till #CSA. Läs @edri@twitter.com öppna brev här: edri.org/our-work/european-com

Kom och träffa Team Handlingar.se vid #Järvaveckan idag onsdag 1/6 kl. 16:30-18:00 så pratar vi om hur information från myndigheter kan stärka dig, din verksamhet, demokrati och politiken!

about.handlingar.se/2022/06/01

#Järvafältet #svpol #val2022

till är gjord - men hur ska kommuner spendera skatten 2022? Under evenemanget ger vi en uppdatering om och hur vi använder Handlingar.se för att ta reda på mer om kommuners budgetar. Välkommen till i för att lyssna och diskutera detta och 2021! goto10.se/event/presentation-a

EU testar nu Mastodon (alternativ till Twitter/Facebook) och PeerTube (alternativ till YouTube).
social.network.europa.eu/@EU_C
social.network.europa.eu/explo

En häftig grej är att du från ditt Mastodon-konto kan följa PeerTube-konton.

Jag följer t.ex. EU-domstolens Mastodon-konto men också EDPS PeerTube-konto. När EDPS lägger upp en video på EU:s PeerTube-server, så dyker den upp i mitt Mastodon-flöde.
1/5

Alla borde ha #RightToRepair! Längre hållbarhet och reparerbara produkter är viktiga för konsumenter och ekonomin! Därför gick vi med i #R2REurope - kampanjen som kämpar för Rätten att Reparera i Europa. Läs mer: dfri.se/dfri-stoder-den-europe #reparera

Show older
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!