Om jag vill ersÀtta fb-grupper med en annan plattform, har ni förslag pÄ nÄgot annat? Jag vill mer ha som forum snarare Àn chatt. Bra om det finns gratishosting men okej om det kostar lite grann.

Det hÀr Àr för att organisera en förening med mycket diskussioner.

@samuel Kanske Discourse. Men jag okunnig, sÀrskilt om hur fb-gruppen anvÀnds. Generellt svÄrt att fÄ folk att anvÀnda nÄgot annat Àn fbs olika tjÀnster Àr det ju.

Follow

@ganska @samuel För forum: Loomio eller Discourse som bÄda har omröstningsfunktioner, bÄda skrivna i Ruby. Flarum verkar fint om en föredrar PHP. För svenska föreningar som ska ha styrelse- och medlemsmöten rekommenderar jag VoteIT voteit.se/ dÀr en större versionsuppgradering Àr pÄ gÄng. Release "when it's done" eller vad sÀger @johan ?

· · Whalebird · 1 · 0 · 1

@mattiasaxell @ganska @samuel Lite sÄ. VoteIT mÄste kunna lösa en vÀldig mÀngd mötesscenarion för föreningar, och nu bygger vi om frÄn grunden med websockets och rubbet. En version som ersÀtter nuvarande VoteIT gissar jag kan vara klar tidigast i sommar. Jag hoppas att det dÄ ska finnas en gratistjÀnst för enkla behov. Det Àr fri programvara, men för de flesta Àr det billigare att gÄ med i föreningen och fÄ hosting Àn att drifta sjÀlva.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!