Follow

Det här låter som en spännande konferens av Högskolan i Skövde!
his.se/forskning/informationst
Men den som surfar anonymt och s√§kert via Tor-n√§tverket, m√∂ts av "403 Access Forbidden" p√• samtliga requests till his.se/ - varf√∂r? √Ąr det h√•llbar digitalisering? Kanske en fr√•ga som kan diskuteras under konferensen? Karlstad University har forskare som kan mycket om och cybers√§kerhet.

· · Whalebird · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!