@johan Det var nog en optimistisk kalkyl, trots allt från en solcellsleverantör. Jag tänker att det kan ha att göra med väldigt idéfattig valrörelse. Jag hörde aldrig något förslag om att förenkla möjligheten för privatpersoner att producera egen el med solceller och tjäna pengar på det. Tror att många hade gillat det förslaget och så hade det bidragit i ekonomi-, energi- och klimatfrågan.

@johan Tror att återbetalningstiden för investeringen är väldigt viktig. Det tog 9 dagar att installera solceller hos en jag känner.
"Solcellsleverantören Svea solar har åt SVT Nyheter gjort en kalkyl... Den visar att återbetalningstiden sjunkit från cirka 7,5 år till 2,5 år. Det förutsätter att de höga priserna består." svt.se/nyheter/inrikes/solcell

En vecka kvar till #valet2022! Simon byggde en interaktiv karta för att visa #partier du kan rösta på i valet 2022: okfn.se/2022/09/03/simon-byggd - med data från #valmyndigheten och #SCB! #val22 #valet22 #svpol #öppnadata #öppenkällkod @valmyndigheten@twitter.com @SCB_nyheter@twitter.com @sverigeisiffror@twitter.com

Vart planeras dina skattepengar gå 2022? Vill du ta reda på svaren genom att analysera och jämföra kommuners budgetar? Välkommen att komma med ikväll!

RT @handlingar@twitter.com

Vilken #kommun i #Sverige har bäst kassaflöde? Vilka har bäst #ekonomi för #skola, #äldrevård? Börja ta reda på det ikväll! Lyssna in en timma och analysera sen #budgetar från kommuner på plats eller på distans! Anmälan: goto10.se/event/forum-oppna-da
#offentligsektor #svpol #val22

🐦🔗: twitter.com/handlingar/status/

Vilken #kommun i #Sverige har bäst kassaflöde? Vilka har bäst #ekonomi för #skola, #äldrevård? Börja ta reda på det ikväll! Lyssna in en timma och analysera sen #budgetar från kommuner på plats eller på distans! Anmälan: goto10.se/event/forum-oppna-da
#offentligsektor #svpol #val22

forts. Liza-Maria Norlin (KD) tar upp att sekretesslagstiftning och se över offentlighetsprincipen för modernare utformning och användning.
Per Söderlund (SD) tar upp digitala klyftan mellan land och stad med problematiken att många står utanför den digitala gemenskapen och brist på bredbandsutbyggnad.

Show thread

Denis Begic (S) pratar om att regeringen fokuserat på utbyggnad av och först på senare år börjat arbeta mer aktivt med digitaliseringspolitik.
Linda Snecker (V) menar att Sverige behöver vara försiktiga utifrån säkerhetspolitiskt sätt så att sker på säkra sätt och inte naivt.
Helena Gellerman (L) menar att gamla lagar håller tillbaka t.ex. möjligheterna för självkörande bilar.
Liza-Maria Norlin (KD) tar upp att patientsäkerheten behövde gå före .

Show thread

Alla riksdagspartier är representerade.
Politiker:
Maria Stockhaus (M)
Linda Snecker (V)
Denis Begic (S)
Helena Gellerman (L)
Liza-Maria Norlin (KD)
Alireza Akhondi (C)
Per Söderlund (SD)
Emma Berginger (MP)

Show thread

Är och lyssnar in på "Future of Democracy - Samtal med politiken" som har beskrivningen: "Hur ser de politiska alternativen ut när det gäller Sveriges digitalisering? Vilka visioner finns för moderniseringen av välfärden och hur blir den jämlik över landet och demokratiskt hållbar? Vi hoppas att du vill komma och ställa frågor till våra folkvalda. Tillsammans sätter vi de här frågorna på den politiska dagordningen!" - publiceras sen på Youtube och . Vilka frågor har du? Pinga mig!

Hjälteinsats med solceller som standard på nya hustak från Hjältevadshus! Borde vara standard på alla nya tak med bra solchanser. svt.se/nyheter/lokalt/jonkopin

Tack @eliasr! @giffengrabber Mina tankar nu är att play.mittdata.se ska kunna fungera som en demonstrator för det offentliga samtalet i videoform. Just nu betyder det att det inte kan fungera som en öppen plattform för alla. Dels för att vi inte har villkor och dels för att det är en demonstrator. Jag tror inte på att det offentliga samtalet i Sverige sker på Youtube eller Facebook då det lyder under amerikansk lag och ej har federering.

@carl

Hur kan statlig e-legitimation i Sverige utformas för att på riktigt vara tillgänglig och enkel för alla i Sverige - och samtidigt säker för att förebygga och förhindra bedrägerier?

goto10.se/event/sverige-kan-ba

#elegitimation #öppenkällkod #cybersäkerhet #krisberedskap #bankid

Det här låter som en spännande konferens av Högskolan i Skövde!
his.se/forskning/informationst
Men den som surfar anonymt och säkert via Tor-nätverket, möts av "403 Access Forbidden" på samtliga requests till his.se/ - varför? Är det hållbar digitalisering? Kanske en fråga som kan diskuteras under konferensen? Karlstad University har forskare som kan mycket om och cybersäkerhet.

📣 @EU_Commission@twitter.com måste förstå att det påverkar ALLA att riskera #integritet och #säkerhet på nätet. Tillsammans med 72 organisationer kräver vi ett #HumanRights-kompatibelt, effektivt & tekniskt möjligt alternativ till #CSA. Läs @edri@twitter.com öppna brev här: edri.org/our-work/european-com

Show older
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!