Rasmus boosted

The tenth release of tut is out

* Description of attachments
* A feed of notifications below your timeline

github.com/RasmusLindroth/tut/

I've also created this account so you can get notified of new releases

Rasmus boosted

Just took some time to read about @keyoxide ...

What a great idea and project!!!!!

Rasmus boosted

Nu finns det klistermärken att köpa med vår maskot! :linuxkompis:

Klistermärkenna är av bra kvalitet, de är 8 centimeter höga och priset är betala-vad-du-vill-men-minst-tjugo kronor (plus porto). Allt överskott går oavkortat till driftkostnaderna för Linuxkompis.

#Linuxkompis #Linux #Gemenskap

Rasmus boosted

This is how javascript handles dates...

let today = new Date(2020, 4, 28); //2020-05-28

"The month is zero-based for JavaScript. Days and years are one-based."

stackoverflow.com/a/1507625

I'm pissed and amused at the same time

Rasmus boosted

For everyone who understands Swedish: I participated in a podcast episode of Kodsnack where we discussed about software licenses: kodsnack.se/360/

Rasmus boosted

A new release of tut!

* It's configurable (colors, default image/video/audio viewer & default timeline)
* The feed will now update automatically.
* Support for tags
* Support for viewing profiles
* Support for viewing notifications

github.com/RasmusLindroth/tut

AUR package

aur.archlinux.org/packages/tut

I have created a TUI for mastodon.

It's still an early release and far from done, but it has all the features to be quite functional. For now it's targeted at Linux.

You can find a binary under releases at Github.

github.com/RasmusLindroth/tut

Jag håller på att snickra på ett TUI för Mastodon, även om jag vet att toot redan finns. Mitt projekt är långt ifrån färdigt, men det är så kul att jag inte kan låta bli att dela med mig av det :)

Ni behöver ha Go och testar det genom

git pull github.com/RasmusLindroth/tut.

cd tut

go build

./tut

Navigeringen är vim-liknande

github.com/RasmusLindroth/tut

Rasmus boosted

Sakta men säkert görs det lite framsteg med mitt företag @iokeyboards. Min första produkt blir ett kretskort i storleken 65% och som just nu är i prototypstadiet. Det har hotswap-sockets, RGB-belysning på undersidan och mjukvaran är baserad på öppen källkod.

Mitt mål är att tillgängliggöra specialbyggda tangentbord för alla. Mer information kommer senare, men frågor besvaras gärna!

#MechanicalKeyboards

Check if you need to renew your certs from Let's Encrypt! The will be revoked tomorrow March 4.

community.letsencrypt.org/t/20

A long and interesting article about nearly 100 years of espionage. It's quite absurd that so many countries bought the same machines.
washingtonpost.com/graphics/20

The perk of having a split keyboard is that you can use two computers at the same time

Rasmus boosted

Vårat forum använder sig nu av phpBB3 istället för FluxBB.

forum.linuxkompis.se

Temat är inte klart till 100%, men forumet är fullt funktionsdugligt. Skapa gärna ett konto och kom in i värmen!

New version of i3keys 0.0.8.

* Added a TOC in the web ui
* You can filter the output of text and svg

github.com/RasmusLindroth/i3ke

Show more
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!