Follow

Börjat blogga på rasmus.xyz minst ett årtionde försent. Men kommer skriva om vad jag hittar på med min kommande server som snart brevbäraren lämnar hos postombudet

@rasmus Jag läste ditt senaste inlägg om hur du optimerat sidan. Att ladda hem ikonerna var ju smart. :)

Jag vill dock rekomendera ForkAwesome, en lite vänligare avgrening av FontAwesome med fler ikoner. :)

@hund tyvärr gick det inte särskilt bra med SVG-filerna från ForkAwesome. De har ingen angiven viewBox, men det går att lägga till själv. Det är dock inget jag orkar försöka med själv. Bara så du vet ifall du får för dig att försöka göra samma sak :)

github.com/ForkAwesome/Fork-Aw

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!