Follow

Jag håller på att snickra på ett TUI för Mastodon, även om jag vet att toot redan finns. Mitt projekt är långt ifrån färdigt, men det är så kul att jag inte kan låta bli att dela med mig av det :)

Ni behöver ha Go och testar det genom

git pull github.com/RasmusLindroth/tut.

cd tut

go build

./tut

Navigeringen är vim-liknande

github.com/RasmusLindroth/tut

@rasmus Det ser lovande ut! :) Men Go dock.. jag vill inte kompilera Go på min dator. Du får tillhandahålla binärfiler. :P

@hund Det är väl inte mitt problem att du kör Gentoo? ;)

Nej då, men en binär får vänta lite. Finns ganska mycket som behöver fixas, så just nu går du inte miste om något. Till helgen någon gång kanske det börjar bli användbart :)

@rasmus Jag har aldrig installerat Go någonsin. Jag har ganska nyligen blivit tvungen att installera Rust och jag ogillar det.. Det känns dumt att man behöver Rust på 300 MB för att kunna installera ett litet program på några megabyte.

@Lembritt @rasmus AppImages kan jag köpa. De andra undviker jag gärna. :)

@rasmus testade den lite snabbt nu, men verkar tyvärr inte användbar just nu. trycker jag 'T' eller 'V' blir hela fönstret oanvändbart och jag måste tvångsstänga det. men ska absolut följa utvecklingen av denna :)

@dsvdv nej det är inte särskilt användbart, går inte att ladda nya inlägg än exempelvis. Men V är till för att scrolla i meddelandet ifall det inte får plats på skärmen. Och j k för att scrolla upp och ner i meddelandet. Bara att trycka esc för att komma tillbaka. Även esc för att lämna trådvyn. Men som sagt, långt ifrån färdigt och kommer med ett nytt inlägg när det börjar bli bättre :)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!