Follow

A new release of tut!

* It's configurable (colors, default image/video/audio viewer & default timeline)
* The feed will now update automatically.
* Support for tags
* Support for viewing profiles
* Support for viewing notifications

github.com/RasmusLindroth/tut

AUR package

aur.archlinux.org/packages/tut

@rasmus Jag har testat ditt program nu och jag har lite synpunkter:

1. Det saknas text för vad jag antar är svar, boosts och favoriter? Jag antar att du har ikoner där, vilket är konstigt eftersom långt ifrån alla terminalemulatorer har stöd för det. Se bild.
2. Jag vet inte hur du använder färger, men jag har inte stöd för vare sig RGB eller HEX-koder. Jag kan välja några konstiga färger. Jag vill använda mig av de 16 standardfärgerna som alla andra använder sig av.

@hund Tack för feedbacken!

1. Det är inga ikoner där utan text. Texten använder färgen som heter "subtle" i konfigurationsfilen. RGB har jag inte lagt till något stöd för, men borde inte vara allt för svårt. Kan du testa ändra subtle till "subtle=" eller "subtle=red". Har du några exempel på HEX-värden som inte fungerar?

2. Borde inte vara några större svårigheter att implementera. Jag lägger till det på min TODO :)

@rasmus Jag försökte att använda mina Solarized-färger. Du kan ju testa dem.

Jag ska kika på det när jag är vid datorn.

@hund Testat dem och blev lika för mig. Det går dock att se texten om du sätter ögonen 5mm från skärmen ;)

Men ska fixa bättre standardvärden och parsa från color-färgerna som du tipsade om, för blir inget bra första intryck av programmet om det blir som för dig.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!