@gorgo @Linuxkompis Jag tog bilden lite hastigt, så du får förbereda dig på att den är ännu snyggare i verkligheten

Rasmus boosted

Nu finns det klistermärken att köpa med vår maskot! :linuxkompis:

Klistermärkenna är av bra kvalitet, de är 8 centimeter höga och priset är betala-vad-du-vill-men-minst-tjugo kronor (plus porto). Allt överskott går oavkortat till driftkostnaderna för Linuxkompis.

#Linuxkompis #Linux #Gemenskap

Rasmus boosted

@ashwinvis It seems like if you don't use the keyword new it always returns the current time.

I agree, it would be really handy. I can't think of why they haven't implemented it. The interaction with the DOM have changed dramatically because of libraries such as jQuery, so dates should also get some love

This is how javascript handles dates...

let today = new Date(2020, 4, 28); //2020-05-28

"The month is zero-based for JavaScript. Days and years are one-based."

stackoverflow.com/a/1507625

I'm pissed and amused at the same time

@hund @rgggn Nej på det sättet har jag inte förlorat något. Menade att jag försöker kompensera för hur mycket investeringarna sjönk i värde genom att köpa billigare :)

Hur har du gjort?

@rgggn @hund Jag sålde inget jag heller, kändes som jag var försent ute för att göra det. Passade dock på att köpa mer än vad jag brukar göra och hoppas det kan kompensera förlusten lite

@hund Testat dem och blev lika för mig. Det går dock att se texten om du sätter ögonen 5mm från skärmen ;)

Men ska fixa bättre standardvärden och parsa från color-färgerna som du tipsade om, för blir inget bra första intryck av programmet om det blir som för dig.

@hund Tack för feedbacken!

1. Det är inga ikoner där utan text. Texten använder färgen som heter "subtle" i konfigurationsfilen. RGB har jag inte lagt till något stöd för, men borde inte vara allt för svårt. Kan du testa ändra subtle till "subtle=" eller "subtle=red". Har du några exempel på HEX-värden som inte fungerar?

2. Borde inte vara några större svårigheter att implementera. Jag lägger till det på min TODO :)

Rasmus boosted

For everyone who understands Swedish: I participated in a podcast episode of Kodsnack where we discussed about software licenses: kodsnack.se/360/

@maxigaz Thank you very much :) The name is just the Swedish translation of toot

Rasmus boosted

A new release of tut!

* It's configurable (colors, default image/video/audio viewer & default timeline)
* The feed will now update automatically.
* Support for tags
* Support for viewing profiles
* Support for viewing notifications

github.com/RasmusLindroth/tut

AUR package

aur.archlinux.org/packages/tut

@hund det fungerar bra även med mailbox. Du behöver bara lägga till ett alias som är "@example.com". Nackdelen är att då får man alla mail som skickas till den domänen om det inte redan finns ett annat konto med den adressen. Jag ser det dock som en fördel.

kb.mailbox.org/display/MBOKBEN

Show more
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!