@hund bomberman spelade jag för nån månad sen. Det är kul :)

New version of i3keys 0.0.8.

* Added a TOC in the web ui
* You can filter the output of text and svg

github.com/RasmusLindroth/i3ke

@hund tyvärr gick det inte särskilt bra med SVG-filerna från ForkAwesome. De har ingen angiven viewBox, men det går att lägga till själv. Det är dock inget jag orkar försöka med själv. Bara så du vet ifall du får för dig att försöka göra samma sak :)

github.com/ForkAwesome/Fork-Aw

Börjat blogga på rasmus.xyz minst ett årtionde försent. Men kommer skriva om vad jag hittar på med min kommande server som snart brevbäraren lämnar hos postombudet

Rasmus boosted

Det börjar dra ihop sig för mitt kretskort. Är det någon som är intresserad av att köpa min första upplaga?

* 65%
* Standard ISO med delad höger Shift
* Hotswap
* RGB-underglow
* Svart

@hund kul! Är det ortholinjärt? Qmk? Och ungefärligt pris?

@joacim @hund @iah har hittat läsk från Vasa bryggeri i Örebro och det är ändå samma breddgrad som Stockholm. Vet dock inte om jag sett julmusten, men klassikern Portello brukar gå att hitta

@joacim vi får rusta upp Barsebäck igen.

"Tack ni svenska vakttorn, med plutonium tvingar vi dansken på knä!"

Blev inte lärare p.g.a. alla lov man får, men att kliva på jullov sitter inte helt fel. God jul på er!

Now I can control all the lights in my house with my keyboard. It makes you feel like a true master!

@bjoremanmelin strålande! Då får två avsnitt att lyssna på den här veckan, så det blir lyxigt :)

@bjoremanmelin avsnittet kommer inte upp bland mina podcasts. Kan det vara för att description-taggen inte är stängd i senaste avsnittet?

Show more
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!