@NachtFarben I think it should work now. Check out the latest version :)

Jag börjar bli trött på att så mycket hamnar bakom betalvägg. Speciellt en svindyr sådan.

I det långa loppet måste det väl ändå vara bättre att de som vill betala gör det, samtidigt som man når ut till folk.

Jag bidrar gärna ekonomiskt om det underhåller mig eller gör min vardag enklare, men att kräva mer än 50 kr månaden tycker jag är hutlöst. Skulle alla kräva så mycket så skulle jag vara ruinerad. Varför inte nöja sig med en lägre summa och fler konsumenter?

Rasmus boosted

Release 27 (0.0.38)

Two new features
* You can now vote on polls
* Custom template for how user profiles are displayed

Check out the release page for more info

github.com/RasmusLindroth/tut/

#tui #terminal #cli #tut

Rasmus boosted

Long time no see!

The twelfth release is out now and it includes support for bookmarks. Contact me if there is any issue :)

github.com/RasmusLindroth/tut/

Polisen kom och knackade på och berättade att jag har haft inbrott i förrådet. Jag har inte blivit av med något vad jag kunde se, utan någon har dumpat trasiga möbler. Tydligen jobbigt att kasta saker...

@hund @katp32@mstdn.io same for me at first. I think it's because your old css is cached. I cleared it and now it looks as it should.

The easiest way to clear the cache is if you change the name of your css file

Rasmus boosted

The eleventh release of tut is out

The only new feature is that you can use relative date, everything else is just bug fixes. You can read more at the release page.

github.com/RasmusLindroth/tut/

A great thank you for all the kind words and help I've gotten with detecting bugs and spelling mistakes. Hopefully I'll get more time to develop new features in the near future :)

Det tar emot lite att ha hjälpt till att installera knappt 100 datorer med Windows den här veckan när man älskar Linux. Vi pushar dessutom ut Chrome vid sidan av Edge, men trots det har åtminstone fem elever helt frivilligt installerat Firefox istället.

Jag frågade varför, och ingen argumenterade utifrån att det var öppet, så det värmer att frihet och bra programvara faktiskt går hand i hand. Efter det senaste om Mozilla så känns det ändå lite mer hoppfullt

@selea Friday is beer and pizza for me, so what did you drink?

@hund When I bought my laptop (XPS 13 9370) I went for a computer that were small, lightweight and supported Linux. I looked at Lenovo Carbon but it costed around 2000 sek more at the time, but I think I would be equally happy with it otherwise. If you will be traveling I suggest you don't buy a bulky laptop.

If you're looking for a used one you should look here shop.inrego.se/barbara

Rasmus boosted

The tenth release of tut is out

* Description of attachments
* A feed of notifications below your timeline

github.com/RasmusLindroth/tut/

I've also created this account so you can get notified of new releases

@selea @keyoxide How can you compete with keybase without your own cryptocurrency and social media platform? :o

Rasmus boosted

Just took some time to read about @keyoxide ...

What a great idea and project!!!!!

@dsvdv @selea Jag gissar att de anställda även kan ta bort tvåfaktorsautentiseringen. Men jag håller med dig om att det borde användas, även om jag är lite lat själv och inte använder det på alla ställen.

Show older
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!