Show more

Första hobbyprojektet på ett tag som faktiskt blivit färdigt ( indycar.xyz ).

Kul att skriva Go och framförallt kul med Javascript helt som det är. Oväntat smärtfritt att få det att fungera i alla moderna webbläsare.

När man väl tar sig upp före 08.00 på en söndag, så är klockan i själva verket närmare 09.00. Jäkla sommartid

Lyssnade på ett gammalt avsnitt av och beställde hem en Dell XPS 13. Leveranstiderna verkar inte ha blivit bättre. Men jag väntar med spänning!

Melodifestivalen byts ut mot F1 denna helg. En bra helg

Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!