Jag börjar bli trött på att så mycket hamnar bakom betalvägg. Speciellt en svindyr sådan.

I det långa loppet måste det väl ändå vara bättre att de som vill betala gör det, samtidigt som man når ut till folk.

Jag bidrar gärna ekonomiskt om det underhåller mig eller gör min vardag enklare, men att kräva mer än 50 kr månaden tycker jag är hutlöst. Skulle alla kräva så mycket så skulle jag vara ruinerad. Varför inte nöja sig med en lägre summa och fler konsumenter?

Rasmus boosted

Release 27 (0.0.38)

Two new features
* You can now vote on polls
* Custom template for how user profiles are displayed

Check out the release page for more info

github.com/RasmusLindroth/tut/

#tui #terminal #cli #tut

Rasmus boosted

Long time no see!

The twelfth release is out now and it includes support for bookmarks. Contact me if there is any issue :)

github.com/RasmusLindroth/tut/

Polisen kom och knackade på och berättade att jag har haft inbrott i förrådet. Jag har inte blivit av med något vad jag kunde se, utan någon har dumpat trasiga möbler. Tydligen jobbigt att kasta saker...

Rasmus boosted

The eleventh release of tut is out

The only new feature is that you can use relative date, everything else is just bug fixes. You can read more at the release page.

github.com/RasmusLindroth/tut/

A great thank you for all the kind words and help I've gotten with detecting bugs and spelling mistakes. Hopefully I'll get more time to develop new features in the near future :)

Det tar emot lite att ha hjälpt till att installera knappt 100 datorer med Windows den här veckan när man älskar Linux. Vi pushar dessutom ut Chrome vid sidan av Edge, men trots det har åtminstone fem elever helt frivilligt installerat Firefox istället.

Jag frågade varför, och ingen argumenterade utifrån att det var öppet, så det värmer att frihet och bra programvara faktiskt går hand i hand. Efter det senaste om Mozilla så känns det ändå lite mer hoppfullt

Rasmus boosted

The tenth release of tut is out

* Description of attachments
* A feed of notifications below your timeline

github.com/RasmusLindroth/tut/

I've also created this account so you can get notified of new releases

Rasmus boosted

Just took some time to read about @keyoxide ...

What a great idea and project!!!!!

Rasmus boosted

Nu finns det klistermärken att köpa med vår maskot! :linuxkompis:

Klistermärkenna är av bra kvalitet, de är 8 centimeter höga och priset är betala-vad-du-vill-men-minst-tjugo kronor (plus porto). Allt överskott går oavkortat till driftkostnaderna för Linuxkompis.

#Linuxkompis #Linux #Gemenskap

Rasmus boosted

This is how javascript handles dates...

let today = new Date(2020, 4, 28); //2020-05-28

"The month is zero-based for JavaScript. Days and years are one-based."

stackoverflow.com/a/1507625

I'm pissed and amused at the same time

Rasmus boosted

For everyone who understands Swedish: I participated in a podcast episode of Kodsnack where we discussed about software licenses: kodsnack.se/360/

Rasmus boosted

A new release of tut!

* It's configurable (colors, default image/video/audio viewer & default timeline)
* The feed will now update automatically.
* Support for tags
* Support for viewing profiles
* Support for viewing notifications

github.com/RasmusLindroth/tut

AUR package

aur.archlinux.org/packages/tut

I have created a TUI for mastodon.

It's still an early release and far from done, but it has all the features to be quite functional. For now it's targeted at Linux.

You can find a binary under releases at Github.

github.com/RasmusLindroth/tut

Jag håller på att snickra på ett TUI för Mastodon, även om jag vet att toot redan finns. Mitt projekt är långt ifrån färdigt, men det är så kul att jag inte kan låta bli att dela med mig av det :)

Ni behöver ha Go och testar det genom

git pull github.com/RasmusLindroth/tut.

cd tut

go build

./tut

Navigeringen är vim-liknande

github.com/RasmusLindroth/tut

Rasmus boosted

Sakta men säkert görs det lite framsteg med mitt företag @iokeyboards. Min första produkt blir ett kretskort i storleken 65% och som just nu är i prototypstadiet. Det har hotswap-sockets, RGB-belysning på undersidan och mjukvaran är baserad på öppen källkod.

Mitt mål är att tillgängliggöra specialbyggda tangentbord för alla. Mer information kommer senare, men frågor besvaras gärna!

#MechanicalKeyboards

Show older
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!