Nämn inte ordet vår i April för då kommer det en snösmocka!

En mycket fin cykeltur i ett snöklätt landskap i Jönköping idag. Tung blöt snö. gustavlindqvist.se/2022/04/06/

@reedyn Ni fick då oerhört mycket mer snö än vad vi fick 😅 Vi fick knappt 2 mm snö.

@edgren här var det kanske 1 dm, men det var väldigt blött och blev slask snabbt.

@reedyn Skönt att det blev snabbt slask 😌 Dock inte trevligt ändå, för slask kan ju vara halt. Men det ser ut att ha varit en riktigt skön cykeltur hur som helt 🙂

@edgren slask brukar vara fint så länge det inte fryser, man blir mest blöt och kall av det. Greppet brukar vara bra

@reedyn Ptja. Möjligtvis sant 🙂 Det beror på vad som är under slasket som man åker på, och om man svänger eller inte. Jag har cyklat för mycket på slask under mina år 😅

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!