Now cooling and transferring the wort to the fermentation vessel. This counterflow chiller is ridiculously efficient.

Riktigt nöjd med att inte bomma någon kontroll idag, mycket kvar som kan bli bättre med vägval, osv men bra för att inte ha tävlat på 14 år.

Någon som varit ute och plockat lite Hitta ut-kontroller i år?

Jag hade min premiär i helgen i Jönköping. Skogarna är fantastiska just nu med alla vitsippor! gustavlindqvist.se/2022/04/24/

With my previous post in mind. Here's a photo from my chill bike ride in tshirt

Pretty happy with this Lighthouse score on the blog. 100 on almost everything on most pages. Only performance that takes a dip down to ~90 on some image heavy pages.

Still far off from managing to fit into the 512k club

Is it normal for to take up to 5 minutes before it even comes to building a static website?

Nämn inte ordet vår i April för då kommer det en snösmocka!

En mycket fin cykeltur i ett snöklätt landskap i Jönköping idag. Tung blöt snö. gustavlindqvist.se/2022/04/06/

Show older
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!