slo boosted

"Tiedustelulaeilla on Suomessa laaja kannatus."

#Tiedustelulaki on menossa läpi näköjään, kyse vain siitä että miten nopeasti.

Saksassa todettii pari päivää sitten että kaikkia iskuja ei voida estää, kun joku hullu ajoi auton väki joukoon. Tämäkin henkilö oli ennestään tunnettu poliisille, kuin enemmistö terroristeistakin.

#Suomi #YksityisyydenSuoja #Privacy #Tiedustelu #SuPo

Linkki:
yle.fi/uutiset/3-10153443

Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!