Full fyr slår til igjen, og denne gangen har han i tillegg påsatt en brann.

getting "is the pope catholic" and "is water wet" mixed up and responding to a question with "is the pope wet"

If I'm going to replace my Hue system with LIFX bulbs, I'll be left with a 2-year old Philips Hue system with 14 multicolour bulbs that I don't really need, and they're going for next to nothing on the second-hand market. I was hoping I could recover half the cost of purchase, but there's no chance in hell of that.

Hatsune Miku - Burenai ai de (by Mitchie M)

I like this Vocaloid video for the realistic vocals, high production values, catchy beat and fluent animation

Hårsår type. Kommunene i nord stenger sine grenser av samme grunn som at Norge i seg selv gjør det. Hvis det er urimelig for kommunene å stenge sine grenser, er det også urimelig for Norge å gjøre det, og hvis det, som myndighetene sier, er fånyttes å stenge kommunegrensene, er det også fånyttes å stenge statsgrensene.

Forslag: 17. mai avholdes i VR. Nå må noen bare få laget avatarer med bunad...

Hver gang man hører at hæren driver på med noe får man følelse av at det er en gjeng forvokste speidergutter som drar på telttur og leker med store maskiner:

nrk.no/tromsogfinnmark/rekrutt

Oppdatering: Frem til 1. april er det fremdeles mulig å bestille momsfritt fra kinesiske butikker.

Show thread

Jeg vet ikke hvor mange nordmenn det var som bestilte elektronikk og andre varer fra Kina via eBay og AliExpress før 350-kronersgrensen ble droppet, men noen tusen må det vel ha vært snakk om?

Jeg tipper dette er en geskjeft som få store aktører vil være interessert i fordi volumet er for lavt, men det kan være interessant for mindre aktører.

Jeg har sluttet å bestille varer fra eBay og AliExpress fordi Posten tar et gebyr på 149 kr per pakke, og det blir for dyrt.

Det ser imidlertid ut til at gebyret faller bort hvis butikken deltar i VOEC-ordningen.

Det er, meg bekjent, ingen kinesiske nettbutikker som gjør dette.

Jeg lurer nå på om man kunne tjent noe på å sette opp en norsk nettbutikk sammen med noen kinesere, plukke ordrene på markedene i Shenzhen og sende dem til norske kunder via VOEC-ordningen.

Neste gang jeg blir sur på noen skal jeg kalle dem et menneske med iboende begrensninger...

Show more
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!